top of page

Hypnotherapie

Wat is hypnotherapie?

Word jij in het dagelijks leven belemmerd door oude patronen, gevoelens of gedachten, of door onverwerkte gebeurtenissen? Dan is hypnotherapie bij Hartfrequentie mogelijk iets voor jou. Hieronder leg ik uit wat hypnose is, en wat hypnotherapie inhoudt.

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij ervan uitgegaan wordt dat de oplossingen voor de klachten die mensen op psychisch of psychosomatisch vlak ervaren, zich in de cliënt zelf bevinden. Maar als dat zo is, waarom kan ik het dan niet inzetten, vraag je je misschien af. Omdat die oplossingen, net als vaak de oorsprong van de klachten, in het onbewuste liggen.

Het onbewuste zijn die processen en delen van ons die als het ware op de automatische piloot draaien, zonder dat we daar met onze bewuste aandacht bij zijn. ’s Nachts als we slapen, verwerkt ons onbewuste de ervaringen en indrukken van de dag in de vorm van dromen. Ons onbewuste werkt met beelden, gevoelens, emoties, geluiden en geuren, om met ons te communiceren.

 

In hypnotherapie wordt er gebruik gemaakt van een (therapeutische) trance om toegang te krijgen tot het onbewuste. Een trance is niets anders dan geconcentreerde aandacht, en het is een natuurlijk verschijnsel. We maken allemaal dagelijks mee hoe we compleet opgaan in iets, waardoor we ons helemaal kunnen afsluiten van de buitenwereld. Hoe vaak zit jij op je telefoon en constateer je daarna dat je even helemaal in je eigen wereld zat? Trance kan dus met de ogen open of dicht, en jij behoudt te allen tijde de controle over jezelf. Ik maak veel mee in de praktijk dat mensen in een trance binnenkomen, ze zijn als het ware gefixeerd op het probleem, en er is een soort tunnelvisie ontstaan, waardoor ze de oplossingen niet meer kunnen zien. Dan is de hypnotherapie gericht op het doorbreken van die onvrijwillige trance, en het weer terugkomen in het hier en nu.

 

Tijdens een sessie pas ik verschillende methodieken toe die vallen onder, of voortkomen uit de klassieke hypnotherapie, zoals het werken met delen (de innerlijke ouder, de volwassene en het kind), het sociaal panorama, regressie en NLP. Dit geeft goede resultaten, onder andere bij hechtinsgproblematiek en ontwikkelingstrauma’s. Ben je daar benieuwd naar? Neem dan eens een kijkje bij mijn specialisaties.

bottom of page